Coaching

Je hebt een mooie (ultra)trail of ander avontuur uitgekozen en wilt graag goed voorbereid en topfit aan de start staan én de kans op blessures en overtraining minimaliseren? Wij helpen je graag met een verantwoord en afwisselend trainingsschema, dat specifiek is afgestemd op het evenement dat jij wilt gaan doen.

You have chosen an appealing (ultra)trail or other adventure and would like to be well prepared and top fit at the start while minimizing the risk of injuries and overtraining? We are happy to help you with a balanced and varied training schedule, which is specifically tailored for the event you want to do.

Uitgangspunt voor de schema’s die we maken, is dat je een goede basis nodig hebt om trails in de bergen te kunnen lopen. Een groot deel van de trainingen zullen dan ook uit rustige duurtraining bestaan, daarnaast worden uiteraard interval- en heuveltrainingen opgenomen, om je kracht en snelheid op de trails te vergroten.

Je mag van ons verwachten dat je een schema krijgt waarin de trainingsbelasting geleidelijk toeneemt, met uitdagende trainingen, maar ook herstelmomenten. Verder zijn onze trainingsschema’s opgedeeld in periodes, waarbij elk periode een eigen accent krijgt.

The starting point for the schedules we make is that you need a good base to be able to run trails in the mountains. A large part of the training will consist of easy endurance training, in addition, of course, interval and hill training will be included to increase your strength and speed on the trails.


You can expect us to provide you with a schedule in which the training load gradually increases, with challenging workouts, but also moments of recovery. Furthermore, our training schedules are divided into periods, where each period will have its own accent.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of vul het aanmeldformulier in.

Please contact us to discuss the possibilities or fill in the application form.

Praktische informatie

 • De kosten voor trainingsschema’s zijn €40,- per 4 weken.
 • De eerste 4 weken  zijn een try-out periode. Het schema van deze 4 weken worden niet in rekening gebracht en we gaan alleen samen verder als het schema en onze aanpak je goed bevallen!
 • Als we besluiten samen verder te gaan, ontvang je elke 4 weken een schema voor de komende 4 weken via de email.
 • Om de 4 weken hebben we via mail en/of WhatsApp contact over de afgelopen periode, zodat je ervaring meegenomen kan worden in de volgende periode. Uiteraard heb je ook tussendoor de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen worden binnen een aantal dagen beantwoord.
 • Afhankelijk van de race die je wilt gaan lopen, bestrijkt je schema minimaal 24 en maximaal 44 weken. We hanteren een maximum, omdat wij van mening zijn dat je elk jaar ook een aantal weken schema ‘vrij’ moet zijn
 • Mocht je om wat voor reden dan ook geen schema meer willen ontvangen, dan is opzeggen altijd mogelijk.

Praktical information

 • The costs for training schedules are €40,- per 4 weeks.
 • The first 4 weeks are a try-out period. The schedule of these 4 weeks will not be charged and we will only move forward together if you like the schedule and our approach!
 • If we decide to continue together, you will receive a schedule every 4 weeks for the next 4 weeks via email.
 • Every 4 weeks we will have contact via email and/or WhatsApp about the previous period, so your experience can be taken into account in the next period. Of course you also have the opportunity to ask questions in between. Questions will always be answered within a couple of days.
 • Depending on the race you want to run, your schedule will cover a minimum of 24 and a maximum of 44 weeks. We use a maximum, because we believe you should have a number of weeks with no schedule each year.
 • If for any reason you no longer wish to receive a schedule, termination is always possible.

Zodra je 24 weken of meer bij ons traint, ben je welkom om een weekend bij ons in de Jura komen trailen. Je mag gratis in een van onze 2 gastenkamers verblijven, eventueel samen met je partner/kinderen of een vriend(in).

As soon as you train with us for 24 weeks or more, you are welcome to join us for a weekend in the Jura. You can stay for free in one of our 2 guestrooms, possibly together with your partner/children or a friend.